بهره بردن از نمای سرامیک بصورت نصب خشک و عدم استفاده از ملات و سیمان در نگهداری سرامیک های نصب شده نمای ساختمان در پروژه مجتمع مسکونی برج امام رضا (برج های مسکونی چیتگر) واقع در منطقه 22