انواع نمای کرتین وال

نمای کرتین وال شیشه ای در انواع گوناگونی تولید و اجرا می شود که می توان به دو گروه اصلی آن یعنی سیستم یونیتایز و سیستم استیک (Stick)  اشاره کرد.

سیستم کرتین وال استیک (Stick)

سیستم کرتین وال استیک

سیستم کرتین وال استیک

سیستم Stick  سیستم ارزانتر اجرای نمای کرتین وال می باشد. در سیستم استیک ، لامل ها قبل از اجرای نمای کرتین وال در داخل کارخانه تولید و لقمه بندی می شود و سپس به کارگاه ساختمانی ارسال شده وکلیه مراحل مونتاژ نما در محل پروژه انجام می گیرد و از هزینه حمل قطعات بزرگ ساخته شده کاسته می شود . به دلیل اندازه گیری همزمان در سایت و ساخت قطعات ، دیگر نیازی به کنترل عملیات ساخت در کارخانه نمی باشد.

در این سیستم معمولا اعضاء عمودی (mullion) ابتدا نصب می گردند، پس از آن اعضاء افقی (Transom) و در نهایت قطعات شیشه و یا لنگه های پنجره بازشو روی سیستم نصب می گردند.

سیستم کرتین وال یونیتایز

سیستم کرتین وال یونیتایز

سیستم کرتین وال یونیتایز

در سیستم اجرای یونیتایز که مدولار نیز نامیده می شود تقریبا تمامی مراحل ساخت در کارخانه سازنده انجام می گیرد بدین معنی که بر اساس اندازه گیری و طراحی های دقیق انجام شده ، نمای ساختمان به قطعات یا پنل های کوچکتری که از نظر وزن و ابعاد قابل جابجایی باشد تقسیم بندی می گردد و کلیه اجزای آن شامل پروفیل ها، گسگت ها، اتصالات و یراق آلات در کارخانه مونتاژ و نهایتا شیشه و سایر مصالح پر کننده در آن نصب و مدول های کامل شده به محل پروژه حمل می گردند . سپس هر یک از مدول ها در محل مشخص خود با روش هنگینگ به اتصالات تعبیه شده بر روی بدنه ساختمان در کنار یکدیگر نصب می گردند.

روش ساخت پنل ها به این صورت می باشد که کلیه پروفیل های به کار رفته به صورت نر و ماده ساخته شده و مثلا اگردر یک پنل پروفیل نر کار شده است در پنل کناری در همان نقطه اتصال پروفیل ماده مولیون به کار رفته که در نهایت موقع نصب داخل هم رفته و به هم چفت می شوند و به صورت یک پروفیل دیده می شوند.

 

نوع انجام کار در سیستم کرتین وال استیک و یونیتایز

سیستم نصب استیک و یونیتایز در نمای کرتین وال

                                                  سیستم نصب استیک و یونیتایز در نمای کرتین وال

  • نصب المانهای افقی و عمودی در کارگاه (محل پروژه) انجام می گیرد در کارخانه نصب می شود
  • نصب شیشه در کارگاه انجام می گیرد در کارخانه نصب می شود
  • آب بندی سیستم در کارگاه انجام می گیرد در کارخانه انجام می شود
  • لاملها و قطعات جداگانه بسته بندی می شود یک مدول قابل نصب در پالت فلزی یا چوبی بسته بندی می شود برای حمل در طبقات لاملها با تاور کرین و مابقی با آسانسور کارگاهی حمل می شود مدول با تاور کرین یا بالابرنده مخصوص حمل می شود
  • در سیستم استیک با خرابی یک لامل برای تعویض قطعات معیوب منطقه بزرگی می بایست دوباره بازگشائی گردد در سیستم یونیتایز سهولت بیشتری دارد
  • زمان اجرا سریع است حدود چهل درصد سریع تر از روش استیک می باشد
  • محصول معماری مدرن است با معماری های تک همسو می باشد

 

در کشورمان بیشتر نماهای کرتین وال به روش Stik اجرا می شوند. این سیستم اجرا به سیستم اجرای نمای کرتین وال لامل نیز معروف است.